SEGÉDANYAG A SZOMBATISKOLA  TANÍTÓK FELKÉSZÜLÉSÉHEZ
A tanítás módszertana Felkészülés a tanításra Hogyan adjam tovább a tanultakat EGW: Tanácsok a szombatiskolai munkához

Vissza a főoldalra

BIBLIATANULMÁNYOK MINDEN NAPRA

A 2022-es év tanulmányai

  2022/1.  negyed   2022/2.  negyed   2022/3.  negyed   2022/4.  negyed

 

1.  A zsidóknal és nekünk írt levél

2.  Mózes első könyve

3 Krisztussal a tűzpróbában

4.  Lázadás a tökéletes univerzumban

A 2021-es év tanulmányai

  2021/1.  negyed   2021/2.  negyed   2021/3.  negyed   2021/4.  negyed

 

1.  Ésaiás: Vigaztaljátok népemet

2.  Az ígéret: Isten örök szövetsége

3 Nyugalom Krisztusban

4.  A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében

A 2020-es év tanulmányai

  2020/1.  negyed   2020/2.  negyed   2020/3.  negyed   2020/4.  negyed

 

1.  Dániel

2.  Hogyan értelmezzük a Szentírást

3.  Barátság - Az Istentől kapott

     küldetés öröme

4.  Keresztény oktatás

A 2019-es év tanulmányai

  2019/1.  negyed   2019/2.  negyed   2019/3.  negyed   2019/4.  negyed

 

1.  A Jelenések könyve

2.  Életszakaszok a családban

3.  Énvelem cselekedtétek meg

4.  Ezsdrás és Nehémiás

A 2018-es év tanulmányai

  2018/1.  negyed   2018/2.  negyed   2018/3.  negyed   2018/4.  negyed

 

1.  SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDÍTÉKAI

2.  Felkészülés a végidőre

3.  Az apostolok cselekedetei

4.  Egység Krisztusban

A 2017-es év tanulmányai

  2017/1.  negyed   2017/2.  negyed   2017/3.  negyed   2017/4.  negyed

 

1.  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG

2.  "Legeltesd az én juhaimat"

               Péter első és második levele

3.  A galáciai levél

4.  Egyedül hit által

               a Római levél

A 2016-os év tanulmányai

  2016/1.  negyed   2016/2.  negyed   2016/3.  negyed   2016/4.  negyed

1.   Lázadás és megváltás

2.  Máté evangéliuma

3.  A GYÜLEKEZET ÉS KÖRNYEZETE

4.  JÓB KÖNYVE

A 2015-ös év tanulmányai

  2015 / 1.  negyed   2015 / 2.  negyed   2015 / 3.  negyed   2015 / 4.  negyed

1.   példabeszédek könyve

2.  Lukács evangéliuma

3.  misszionáriusok

4.  jeremiás próféta

A 2014-es év tanulmányai

  2014 / 1.  negyed   2014 / 2.  negyed   2014 / 3.  negyed   2014 / 4.  negyed

1.   tanítványok és a szentírás

2.  krisztus és a törvény

3.  jézus tanításai

4.  jakab levele

A 2013-as év tanulmányai

  2013 / 1.  negyed   2013 / 2.  negyed   2013 / 3.  negyed   2013 / 4.  negyed

1.   kezdetek

2.  Nagy tanulságok a kispróféták írásaiból

       Keressétek az Urat, és éltek!

3.  ébredés és reformáció

4.  a mennyei szentély

A 2012-es év tanulmányai

  2012 / 1.  negyed   2012 / 2.  negyed   2012 / 3.  negyed   2012 / 4.  negyed

1.   pillanatképek istenről

2.  az evangélium hirdetése

3.  az evangélium eljut thessalónikába

4.  Növekedés Krisztusban

A 2011-es év tanulmányai

  2011 / 1.  negyed   2011 / 2.  negyed   2011 / 3.  negyed   2011 / 4.  negyed

1.   Jézus  sírt

       A Biblia és az emberi érzelmek

2.  a kegyelem ruhái

       Az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

3.  isten tisztelete

4.  evangélium a galáciai levélben

A 2010-es év tanulmányai

  2010 / 1.  negyed   2010 / 2.  negyed   2010 / 3.  negyed   2010 / 4.  negyed

1.  A lélek gyümölcse

2.  egészség és gyógyulás

3.  Megváltás -- A római levél

4.  mellékszereplők az ószövetségben

A 2009-es év tanulmányai

  2009 / 1.  negyed   2009 / 2.  negyed   2009 / 3.  negyed   2009 / 4.  negyed

1.  A prófétaság ajándéka

2.  A keresztény életút

3.  A szeretett tanítvány,  János levelei

4.  A nép vándorlása

        Müzes negyedik könyve

A 2008-as év tanulmányai

  2008 / 1.  negyed   2008 / 2.  negyed   2008 / 3.  negyed   2008 / 4.  negyed

1.  Tanítványok

2.  Jézus csodája

3.  A reménység hírnökei

4.  Az engesztelés és krisztus  keresztje

A 2007-es év tanulmányai

  2007 / 1.  negyed   2007 / 2.  negyed   2007 / 3.  negyed   2007 / 4.  negyed

1.  A prédikátor könyve

2.  A Biblia üzenete a ma emberének

3.  Történetek a házasságról:

                     Ószövetségi párkapcsolatok

4.  Az ötvös tüze

 

 

 

 

A 2006-os év tanulmányai

  2006 / 1.  negyed   2006 / 2.  negyed   2006 / 3.  negyed   2006 / 4.  negyed

1.  Családok Isten családjában

2.  A Szentlélek

3.  Az evangélium, 1844 és az ítélet

4.  Teremtés és megváltás

       

A 2005-ös év tanulmányai

  2005 / 1.  negyed   2005 / 2.  negyed   2005 / 3.  negyed   2005 / 4.  negyed

1.  Az Ö csodálatos keresztje

2.  Jézus Márk szemével

3.  Tapasztalat Urunkkal, Jézus 

     Krisztussal

4.  Efézusi levél

                 Az emberi kapcsolatok  evangéliuma